triang-yellow

Strategie

De FOD Economie beschikt over de noodzakelijke hefbomen om het economisch beleid voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Via die hefbomen kan de FOD de opdrachten die hem toevertrouwd zijn, waarmaken en de markt omkaderen, consumenten beschermen en ondernemingen ondersteunen.

De strategische accenten geven de prioritaire domeinen aan waarbinnen de opdrachten uitgevoerd worden. Die worden bepaald door onder andere de beleidsnota’s, het herstelplan, het Europees semester … om zo te bouwen aan de economie van morgen.

De vijf fundamentele waarden van de FOD Economie:

Tot uw dienst

Respect

Samen sterk

Uitmuntend

Duurzaamheid

visual objectives nl
visual objectives nl part1
visual objectives nl part2