triang-bleu

6 strategische hefbomen

De FOD Economie neemt een centrale rol op als facilitator binnen het economisch landschap en heeft daardoor een versterkend effect bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het economische beleid en het realiseren van de energietransitie. Om dat te kunnen verwezenlijken beschikt de FOD over belangrijke hefbomen. Die hefbomen vormen de kern van de opdrachten van de FOD Economie en geven de FOD de nodige instrumenten voor het uitvoeren van onze missie en visie. De strategische doelstellingen voor de FOD worden hierrond bepaald

Een toonaangevend kenniscentrum zijn

Als kenniscentrum, op basis van betrouwbare en objectieve statistieken en informatieverzameling, relevante economische thema’s onderzoeken en analyseren met het oog op de uitbouw van een beleidsondersteunende expertise.
Meer weten >


icon02

Reglementering opmaken, toepassen en evalueren

Opstellen, toepassen en evalueren van een duidelijke, doeltreffende en actuele reglementering, die beantwoordt aan de noden van de consumenten en ondernemingen en die in lijn ligt met internationale wettelijke bepalingen.
Meer weten >


icon03

Toezicht waarborgen

Waarborgen van toezicht en uitoefenen van controles om een veilige en evenwichtige markt te verzekeren, met het oog op de bescherming van de consument en ondernemingen.
Meer weten >


icon04

Kwalitatieve en relevante informatie verstrekken

In permanente dialoog met onze stakeholders en gebruikers, verstrekken van betrouwbare informatie en statistieken aangepast aan hun behoeften en specifieke kenmerken.
Meer weten >


icon05

Samenwerking en overleg faciliteren en organiseren

Faciliteren en organiseren van overleg en samenwerking met regionale, nationale en internationale economische partners door een actieve rol op te nemen.
Meer weten >


icon06

Een inspirerende en flexibele organisatie worden

Uitgroeien tot een inspirerende, digitale en flexibele organisatie met aandacht voor het welzijn van medewerkers en waar middelen efficiënt worden ingezet.
Meer weten >