triang-vert

Missie en visie

De FOD Economie wil bouwen aan de economie van morgen door de markt te omkaderen, de consumenten te beschermen en de ondernemingen, in het bijzonder de kmo’s, te ondersteunen.

De missie van de FOD Economie is om de hefbomen te voorzien voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en de economische groei van ons land te ondersteunen. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat daarbij centraal.

Net als bij de missie, duidt ook de visie op de proactieve en dynamische aanpak van de FOD Economie. Met oog voor de huidige en nieuwe uitdagingen in onze maatschappij, zoals de groene en digitale transitie, en de geopolitieke context, wil de FOD Economie een centrale rol spelen binnen het economisch beleid, in nauwe samenwerking en overleg met de verschillende overheden. De FOD wil uitgroeien tot een inspirerende en flexibele organisatie, met aandacht voor het welzijn van de medewerkers, waar middelen optimaal worden ingezet.

levers background