triang-bleu

4 strategische accenten

Op basis van de analyse van de beleidsverklaringen van onze voogdijministers en rekening houdend met de socio-economische context zoals hierboven beschreven, bepaalden de leden van het directiecomité de vier strategische accenten waarop de FOD Economie zal inzetten tijdens deze legislatuur.

Digitalisering

Digitalisering heeft een sleutelrol in het te voeren beleid de komende jaren. De samenleving wordt meer en meer digitaal. Informatie en processen worden gedigitaliseerd door het inzetten van nieuwe technologieën en met het oog op vereenvoudiging. Dit geldt zowel voor consumenten, ondernemingen als voor de overheidssector.
Meer weten >


picto_accent_durability

Duurzaamheid

Door de toenemende druk op de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit, de milieu-impact en klimaatverandering en het strategisch economische belang ervan, vormt ook de groene transitie een belangrijke pijler in het Plan voor Herstel en Veerkracht.

De FOD Economie verruimt de scope tot duurzaamheid.
Meer weten >


picto_accent_security

Veiligheid

Een veranderende economie vraagt ook van de FOD Economie dat er toegezien wordt op de veiligheid van de economische spelers. Onze economie transformeert meer en meer richting een data en informatie-economie. Het is daarbij ook belangrijk dat er op een veilige manier en met oog voor de normen die van toepassing zijn, wordt omgesprongen met gegevens.
Meer weten >


picto_accent_vision

Concurrentievermogen en toekomstgerichtheid 

De COVID-19-crisis heeft eens te meer aangetoond dat de toenemende macht van de opkomende landen en de aanhoudende race met andere geavanceerde economieën, ingebed in een wereldeconomie, België nopen om te blijven werken aan de structurele hefbomen van zijn concurrentievermogen om zijn binnenlandse marktaandeel en zijn exportprestaties veilig te stellen en te verbeteren.
Meer weten >