Strategisch plan van de FOD Economie
2022-2024

triang-bleu

"Bouwen aan de economie van morgen, ten dienste van consumenten en ondernemingen"

« Het plan consolideert de bijdrage van de FOD Economie aan de realisatie van het regeerakkoord van 30 september 2020 en van de beleidsnota’s van zijn ministers. Het strategisch plan identificeert eveneens de doelstellingen over recurrente activiteiten, het intern beheer en de bijdrage aan de transversale doelstellingen.

Energietransitie, digitale economie, datamanagement en veiligheid worden sleutelbegrippen de komende jaren.
De FOD Economie kan en móet dus bijdragen aan het economische herstel en inzetten op de economie van morgen. Maar het gaat nog verder: de FOD Economie wil ook een actieve rol opnemen binnen het economisch speelveld en heeft dan ook de ambitie en de wil om zelf mee te werken aan de groene en digitale transitie.
De FOD Economie wil ook haar werking afstemmen op de economie van morgen door een inspirerende organisatie te zijn met aandacht voor het welzijn van al zijn medewerkers en het rationeel gebruik van middelen. »

Séverine Waterbley, voorzitter van het Directiecomité

Download
het strategisch plan