triang-red

Cijfers

Het strategisch plan beschrijft de opdrachten en de doelstellingen van de FOD Economie die het met de beschikbare middelen kan uitvoeren. Een optimaal gebruik van de beschikbare middelen, zowel menselijke als financiële, is een van de doelstellingen van de FOD Economie. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de begroting van de FOD en worden enkele cijfers met betrekking tot het personeel gegeven.

Budget


Uitdagingen gekoppeld aan het uitbouwen van het personeelsbestand

De expertise en de veerkracht van de medewerkers van de FOD Economie is de grootste kracht van de FOD Economie. De FOD Economie kende sinds 2008 een voortdurende daling van het aantal medewerkers.

Sinds 2020 zien we gelukkig een geleidelijke opbouw van het aantal personeelsleden. Er moet daarbij echter een kanttekening gemaakt worden: voor sommige functies is het nog steeds heel moeilijk om gekwalificeerde medewerkers te vinden.


Leeftijdspiramide FOD Economie (input 2021)

Wanneer er gekeken wordt naar de leeftijdspiramide van de FOD Economie moet er vastgesteld worden dat de FOD Economie een omgekeerde leeftijdspiramide heeft met een groot aantal van de medewerkers die op korte termijn met pensioen kunnen vertrekken. Naast de uitdaging om deze medewerkers te kunnen vervangen, is er ook een groot risico van kennisverlies.

De FOD Economie zal de reeds gelanceerde acties verder ontwikkelen om de kennis en expertise van deze medewerkers te behouden en te transfereren naar andere medewerkers.


Belang geschoold personeel groeit

Binnen het personeelsbestand van de FOD Economie stellen we een belangrijke verschuiving vast, namelijk de evolutie van het personeel in de verschillende niveaus.

De activiteiten van de FOD Economie en bijgevolg van de functies van de medewerkers verschuiven van eerder administratieve taken naar steeds meer gespecialiseerde functies. Dat valt ook af te leiden uit de grafiek van het personeelsbestand opgedeeld per niveau. Het aantal medewerkers van niveau D kent een voortdurende daling en dat ten gunste van de aanwerving van medewerkers van niveau B en A.